Staż w miejscu pracy BHP

Starając się o praktykę w funkcji inspektora BHP, stoimy przed ciężkim wyzwaniem.Osoby, jakie chcą rozpocząć praktykę na stanowisku pracownika służby BHP powinny okazać wymagane kwalifikacje, jakim jest dokument skończenia studiów w zakresie BHP. Teraz na studiach podyplomowych można starać się też o uprawnienia audytora systemu zarządzania BHP.

Odbywając praktykę, da się wiele nauczyć, ”otrzaskać się z zawodem”, pozyskać dużo informacji.Tuż po zakończeniu praktyki można rozpocząć własną działalność gospodarczą, lub też w łatwiejszy sposób zdobyć zatrudnienie w wielu firmach, w których jest wolne miejsce na stanowisku pracownika służby BHP.

Stażysta odbywający staż z zadań służby BHP uczy się jak własciwie wypełniać dokumentację BHP, w jaki sposób powinny przebiegać niezbędne szkolenia oraz w jaki sposób te szkolenia przeprowadzać.”Behapowiec” musi ”mieć w jednym palcu” prawo dotyczące BHP, praca na tym stanowisku także wiąże się z stałym poszerzaniem wiedzy, no i obserwowaniem na bieżąco co też uległo zmianie w przepisach.

W kręgu zadań bhp należy także dokonywanie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie ocen ryzyka dla danych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, zakładach pracy, przygotowywanie dokumentów po wypadkach przy pracy jeśli wypadek się wydarzy. Do zadań komórki BHP należy też kontrolowanie stanu bezpieczeństwa oraz doradzanie, sprawdzanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych oddziałach firm.

Zadaniami służby BHP są przede wszystkim przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych.Praktykant na stanowisku bhp również musi przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie stażu mieć na względzie o dobry wizerunek firmy, którą reprezentuje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s