Obowiązek sprawozdawczy Z 10

Jak co roku GUS typuje zakłady, które chce poddać badaniu w zakresie zmian w procesie pracy i wpływu tych zmian na bezpieczeństwo w pracy.

Jakie dane w Z-10?

  • Ilość osób narażonych na działanie czynników szkodliwych bądź uciążliwych, w tym o ile zmieniły się te wartości w firmie.
  • Ilość osób pracujących przy maszynach zakwalifikowanych jako tzw. niebezpieczne.
  • Ilość przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego w zakładzie w minionym roku.
  • Ilość środków ochronnych zastosowanych wg zaleceń oceny ryzyka zawodowego, z podziałem na odpowiednią organizację pracy, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej i inne (np. jakieś szczególne rozwiązania techniczne, nie będące jednocześnie środkami ochrony indywidualnej i środkami ochrony zbiorowej, a zmniejszające ryzyko wypadku w inny sposób – mniej męcząc pracowników, przez co mogą bardziej uważać na swoje bezpieczeństwo itp.).
  • Ilość wypadków przy pracy

Sprawozdanie Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia – elektronicznie przez portal GUS, bądź listownie – w formie papierowej.

Advertisements

Kalendarium: do 15 stycznia Z-10

Do 15 stycznia nadchodzącego roku należy do Głównego Urzędu Statystycznego złożyć sprawozdanie na temat warunków pracy Z-10. Na szczęście sprawozdanie to wypełniane jest tylko i wyłącznie przez firmy wytypowane przez GUS. Sprawozdanie Z-10 bada, jak zmieniły się warunki pracy w danym zakładzie, w tym o ile zwiększyło się narażenie na czynniki szkodliwe, bądź uciążliwe, jak zmieniało się zatrudnienie w firmie, oraz ile było wypadków przy pracy. GUS bada także, jak zmieniły się nakłady na BHP w firmie.

Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia!

Obowiązki BHP: ZUS IWA

Warto pamiętać, że do końca stycznia 2015 roku należy do odpowiedniego oddziału ZUS złożyć informację na temat wypadków przy pracy wraz z danymi dodatkowymi, jak długość chorobowego i inne, oraz na temat chorób zawodowych. Na tej podstawie ZUS ustala, czy w danej firmie należy podwyższyć składki ubezpieczeń, czy też nie. Oczywiście podwyżki składek są przez ZUS rozdawane dużo szybciej, niż obniżki, ale taka już natura Zakładu Utylizacji Staruszków, że wiecznie im mało naszej kasy.

Niemniej pamiętaj, że powyższe informacje należy złożyć na druku ZUS IWA do 31 stycznia.