Kalendarium: do 15 stycznia Z-10

Do 15 stycznia nadchodzącego roku należy do Głównego Urzędu Statystycznego złożyć sprawozdanie na temat warunków pracy Z-10. Na szczęście sprawozdanie to wypełniane jest tylko i wyłącznie przez firmy wytypowane przez GUS. Sprawozdanie Z-10 bada, jak zmieniły się warunki pracy w danym zakładzie, w tym o ile zwiększyło się narażenie na czynniki szkodliwe, bądź uciążliwe, jak zmieniało się zatrudnienie w firmie, oraz ile było wypadków przy pracy. GUS bada także, jak zmieniły się nakłady na BHP w firmie.

Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s