Obowiązek sprawozdawczy Z 10

Jak co roku GUS typuje zakłady, które chce poddać badaniu w zakresie zmian w procesie pracy i wpływu tych zmian na bezpieczeństwo w pracy.

Jakie dane w Z-10?

  • Ilość osób narażonych na działanie czynników szkodliwych bądź uciążliwych, w tym o ile zmieniły się te wartości w firmie.
  • Ilość osób pracujących przy maszynach zakwalifikowanych jako tzw. niebezpieczne.
  • Ilość przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego w zakładzie w minionym roku.
  • Ilość środków ochronnych zastosowanych wg zaleceń oceny ryzyka zawodowego, z podziałem na odpowiednią organizację pracy, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej i inne (np. jakieś szczególne rozwiązania techniczne, nie będące jednocześnie środkami ochrony indywidualnej i środkami ochrony zbiorowej, a zmniejszające ryzyko wypadku w inny sposób – mniej męcząc pracowników, przez co mogą bardziej uważać na swoje bezpieczeństwo itp.).
  • Ilość wypadków przy pracy

Sprawozdanie Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia – elektronicznie przez portal GUS, bądź listownie – w formie papierowej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s