Instrukcje BHP

Chodząc po marketach przemysłowo – budowlanych, często spotykam ofertę tabliczek określanych jako “Instrukcje BHP”. Cóż, producent może swoje tablice nazwać jak chce, ale czy spełniają one wymogi prawne dla instrukcji BHP, to już zupełnie inna bajka i w tym wypadku wcale nie różowa.

Dodatkowe wprowadzenie: jako BHPowca, często klienci pytają mnie, dlaczego mają mi płacić 200 PLN za instrukcję BHP, skoro w castoramie, czy obi kupią taką samą za 10 PLN?

Więc odpowiadam wtedy, że tam kupią tablicę, która w nagłówku ma “instrukcja bhp…”, ale zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, ta tablica nie jest instrukcją BHP.

Prawdziwa instrukcja BHP powinna co najmniej zawierać:

  • Dokładne określenie, jakiego stanowiska dotyczy – dokładne nie znaczy, że “Instrukcja BHP przy komputerze” jest wystarczające, bo komputery są różne (np. kasy fiskalne dzisiaj to także bardzo często komputery), mogą być zlokalizowane w różnych miejscach – w biurze u księgowej (typowy komputer do sporządzania dokumentów), albo w hali produkcyjnej do sterowania pracą maszyny.
  • Czynności przed pracą
  • Czynności w trakcie pracy
  • Czynności po pracy
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Ważne jest, że wszystkie te podpunkty powinny odnosić się do konkretnego stanowiska pracy. A chyba nikt nie sądzi, że Castorama, czy Obi są w takich instrukcjach w stanie odnieść się dokładnie do tego, co jest w kilkuset tysiącach polskich firm?

Advertisements

Instrukcje BHP – jak, kiedy, jakie elementy zawierają?

Instrukcje BHP powinny zawierać informacje niezbędne dla bezpieczeństwa pracy na stanowisku. Sprawdź, co mówią przepisy w kwestii instrukcji bhp, a także jakie są dodatkowo wymogi prawne, formalne i zwyczajnie “ułatwiające życie” służbom BHP, pracodawcy, pracownikom – w odniesieniu do instrukcji BHP.

Źródło: Instrukcje BHP – jak, kiedy, jakie elementy zawierają?

Kursy z bezpiecznej pracy a niebezpieczeństwo

Właściwie każdy pracujący człowiek powinien mieć na uwadze, że wypadki się zdarzają. Niezależnie czy nasza profesja opiera się na pisaniu informacji w gazetach czy budowaniu dróg. Ryzyko sprawienia sobie urazu istnieje za każdym razem oraz częściej o tym prawidle nie pamiętamy. Całe mnóstwo korporacji zapomina, że szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy winny być organizowane co najmniej raz na kilka lat w takim celu, aby członkowie załogi umieli zidentyfikować ryzyko i umieli je oszacować.

Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko godzenie się na robotę w skomplikowanych okolicznościach, ale także świadomość ryzyka i w razie konieczności minimalizowanie go. Wypadki przy pracy zdarzają się w ogromnej liczbie przypadków i w praktyce codziennie możemy o tym poczytać w sieci czy oglądnąć w telewizji. Na nieszczęście, spora większość takich wypadków nie miałaby miejsca, jeśli osoby mające w nich udział umiały zasady Bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zdecydowanej większości przypadków tyczy to ludzi pracujących w ogromnych maszynach budowlanych oraz dodatkowo na słupach średniego i niskiego napięcia. Szkolenia na ogół nie zajmują dużo czasu i za ich sprawą zagrożenie zrobienia sobie szkody zasadniczo zmniejsza się, a wszakże o to chodzi by być bezpiecznym.

Monotonia na stanowisku pracy i wypadki w pracy

Znużenie wynikające z pracy wiąże się z wypadkami. Ciągnąca się zmiana, w kółko te same zadania, przemęczenie, napięcie, tworzą korzystne warunki do pojawienia się wypadków w pracy. Przez to jest niezmiernie ważne, aby nasza praca była urozmaicana, nie wolno nam realizować zadanych czynności bez przerw, ciurkiem, dobrze jest urozmaicać wykonywanie zadań w pracy.Odpoczynek podczas dniówki, przynosi chwilę relaksu od zwykłych czynności, co zmniejsza zmęczenie i znużenie , pomniejsza uciążliwość pracy.Pracownik wypoczęty, z pozytywnym podejściem do wykonywania swoich obowiązków zmniejsza szanse powstawania wypadków. BHP podpowiada jakim sposobem dbać o zdrowie i życie poprzez stosowanie się do przepisów.Prawidłowo zregenerowany i zdyscyplinowany pracownik ma większą wydajność, niż podobny pracownik, który czuje duże zmęczenie, z tego powodu też urozmaicanie pracy przynosi korzyść dla wszystkich – pracodawcy i pracownika.Nieraz jednak omawiana monotonność pracy ma swoje źródło w pracy w nadgodzinach, czego dobrze jest unikać.

Sprawozdawczość

Każdy przedsiębiorca co roku ma obowiązek wysyłać do Urzędu Statystycznego przeróżne wypełnione danymi badawczymi druki. Dla przykładu są to sprawozdania PL1, sprawozdanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różne inne, na przykład związane z kilkoma obszarami:

Jakością zatrudnienia, Trendami bieżącymi na rynku pracy, Tendencjami w przemyśle, Trendami inwestycyjnymi.

Główny urząd statystyczny sprawdza również tematy związane z BHP, sprawy związane z wypłatami i ogólnie wszystkim, co występuje na odcinku pracodawca – pracownik.

Opole w czołówce

Szczególną pozycję w sprawdzaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, ewentualnie określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem wiedzie prym – wg danych statystycznych jest tu najmniej wypadków w zakładach pracy. W zasadzie nic niezwykłego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, ponadto nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. To w zasadzie racja, jednak nie w odniesieniu do danych Gusu, gdyż te wyliczono w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w opolskiem – za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:

  • Programy zapobiegawcze
  • Szkolenia dla przedsiębiorców
  • Surowe działania kontrolne kończące się wystąpieniami i mandatami

Ten ostatni podpunkt na poprzedniej liście to nic miłego, lecz zarazem można zauważyć, że każda kontrola z PIP Opole daje w jakiś tam nie bezpośredni sposób skutek – bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.

Druga przyczyna, to większa świadomość samych firm – dzięki dostępowi do sieci sprawdzają, jakie mają powinności w zakresie BHP, dzięki zaawansowanym i nierzadko darmowym sieciowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc nie potrzeba już tak dużo wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o BHP i Prawa Pracy.

Ostatnia przyczyna niskiej wypadkowości, to sami pracownicy. Na terenie województwa opolskiego jest bardzo duża migracja do innych krajów – za chlebem.Zarazem ludzie po powrocie do kraju sami nie chcą już wykonywać pracy w firmach nie spełniających norm bezpieczeństwa i higieny pracy i niechętnie godzą się na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.

Usterka podczas pracy – przyczyna organizacyjna.

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do występowiania wypadków przy pracy. Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy gdzie może wystąpić nie przestrzeganie przepisów bhp,nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe umieszczenie i przechowywanie zasobów pracy. Do czynników organizacyjnych powodujących wypadki przy pracy może przyłączyć się brak środków ochrony indywidualnej. Zdarzeniem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy jest oczywiście nieodpowiednia ogólna działalność obowiązków, na przykład brak kontroli przełożonych, niewłaściwa komunikacja między pracownikami, brak instrukcji na stanowisku pracy, oraz brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynnikiem organizacyjnym jest brak komunikacji między pracownikami, niestety dzieje się tak w niektórych firmach. Zatrudnieni lubią zazdrościć jak dowiadują się o awansie kolegi czy koleżanki, a już w ogóle jeśli kolega dostanie podwyżkę.Wówczas przestaje rozmawiać na przykład o zamiarach i działaniach firmy i dochodzi do niepotrzebnych zakłóceń.

Wypadki przy pracy – przyczyny

Po wypadku przy pracy, lub jedynie po podejrzeniu, że zdarzenie może być wypadkiem przy pracy,pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Póki co nie będziemy się zajmować składem tego zespołu, a raczej tym, po co w ogóle przeprowadza się postępowanie powypadkowe.

Otóż celem postępowania powypadkowego, przeprowadzanego przez w/wym zespół jest ustalenie okoliczności i przede wszystkim przyczyn wypadku. Znając przyczyny wypadku, zespół wydaje polecenia powypadkowe, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wypadek wydarzy się z przyczyn trudnych, lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Wtedy jest to jedyna okazja, by podjąć działania zaradcze przeciwko wypadkom, mogącym wystąpić w podobnych okolicznościach w przyszłości.