Usterka podczas pracy – przyczyna organizacyjna.

Czynnik organizacyjny to również czynnik, który powoduje, a także przyczynia się do występowiania wypadków przy pracy. Czynnikiem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy może być niewłaściwa organizacja stanowiska pracy gdzie może wystąpić nie przestrzeganie przepisów bhp,nieodpowiednie przejścia i dojścia, niewłaściwe umieszczenie i przechowywanie zasobów pracy. Do czynników organizacyjnych powodujących wypadki przy pracy może przyłączyć się brak środków ochrony indywidualnej. Zdarzeniem organizacyjnym powodującym wypadki przy pracy jest oczywiście nieodpowiednia ogólna działalność obowiązków, na przykład brak kontroli przełożonych, niewłaściwa komunikacja między pracownikami, brak instrukcji na stanowisku pracy, oraz brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynnikiem organizacyjnym jest brak komunikacji między pracownikami, niestety dzieje się tak w niektórych firmach. Zatrudnieni lubią zazdrościć jak dowiadują się o awansie kolegi czy koleżanki, a już w ogóle jeśli kolega dostanie podwyżkę.Wówczas przestaje rozmawiać na przykład o zamiarach i działaniach firmy i dochodzi do niepotrzebnych zakłóceń.

Advertisements

Wypadki przy pracy – przyczyny

Po wypadku przy pracy, lub jedynie po podejrzeniu, że zdarzenie może być wypadkiem przy pracy,pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Póki co nie będziemy się zajmować składem tego zespołu, a raczej tym, po co w ogóle przeprowadza się postępowanie powypadkowe.

Otóż celem postępowania powypadkowego, przeprowadzanego przez w/wym zespół jest ustalenie okoliczności i przede wszystkim przyczyn wypadku. Znając przyczyny wypadku, zespół wydaje polecenia powypadkowe, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wypadek wydarzy się z przyczyn trudnych, lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Wtedy jest to jedyna okazja, by podjąć działania zaradcze przeciwko wypadkom, mogącym wystąpić w podobnych okolicznościach w przyszłości.

Analiza stanu BHP

Z nowym rokiem zbliża się czas podsumowań i analiz. Jedną z takich analiz jest analiza stanu BHP. Jednorazowa akcja tego typu nic nie daje. Ale już na przestrzeni lat można zauważyć bardzo ciekawe tendencje odnośnie:

1. Szkoleń

 • Rotację pracowników
 • Koszty szkoleń
 • Częstotliwość szkoleń

2. Kosztów i działań profilaktycznych

 • Kosztów ewentualnych szczepień (idealnie, gdyby takie dane uzupełnione były o statystyki chorobowego)
 • Kosztów posiłków profilaktycznych
 • Kosztów dodatkowych szkoleń i innych działań na rzecz BHP

3. Wypadków

 • Tendencja częstotliwości i ciężkości wypadków – coś, czego nie widać na pojedynczej dokumentacji powypadkowej
 • J.w. w kontekście rotacji pracowników (ilość szkoleń wstępnych)
 • J.w. w kontekście dodatkowych działań profilaktycznych
 • J.w. w kontekście ilości, częstotliwości szkoleń, w kontekście ew. zmian programu szkoleń

A kiedy robi się analizę stanu BHP? Nie rzadziej niż raz na rok.

Obowiązek sprawozdawczy Z 10

Jak co roku GUS typuje zakłady, które chce poddać badaniu w zakresie zmian w procesie pracy i wpływu tych zmian na bezpieczeństwo w pracy.

Jakie dane w Z-10?

 • Ilość osób narażonych na działanie czynników szkodliwych bądź uciążliwych, w tym o ile zmieniły się te wartości w firmie.
 • Ilość osób pracujących przy maszynach zakwalifikowanych jako tzw. niebezpieczne.
 • Ilość przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego w zakładzie w minionym roku.
 • Ilość środków ochronnych zastosowanych wg zaleceń oceny ryzyka zawodowego, z podziałem na odpowiednią organizację pracy, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej i inne (np. jakieś szczególne rozwiązania techniczne, nie będące jednocześnie środkami ochrony indywidualnej i środkami ochrony zbiorowej, a zmniejszające ryzyko wypadku w inny sposób – mniej męcząc pracowników, przez co mogą bardziej uważać na swoje bezpieczeństwo itp.).
 • Ilość wypadków przy pracy

Sprawozdanie Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia – elektronicznie przez portal GUS, bądź listownie – w formie papierowej.

Kalendarium: do 15 stycznia Z-10

Do 15 stycznia nadchodzącego roku należy do Głównego Urzędu Statystycznego złożyć sprawozdanie na temat warunków pracy Z-10. Na szczęście sprawozdanie to wypełniane jest tylko i wyłącznie przez firmy wytypowane przez GUS. Sprawozdanie Z-10 bada, jak zmieniły się warunki pracy w danym zakładzie, w tym o ile zwiększyło się narażenie na czynniki szkodliwe, bądź uciążliwe, jak zmieniało się zatrudnienie w firmie, oraz ile było wypadków przy pracy. GUS bada także, jak zmieniły się nakłady na BHP w firmie.

Z-10 składamy do GUS do 15 stycznia!

Obowiązki BHP: ZUS IWA

Warto pamiętać, że do końca stycznia 2015 roku należy do odpowiedniego oddziału ZUS złożyć informację na temat wypadków przy pracy wraz z danymi dodatkowymi, jak długość chorobowego i inne, oraz na temat chorób zawodowych. Na tej podstawie ZUS ustala, czy w danej firmie należy podwyższyć składki ubezpieczeń, czy też nie. Oczywiście podwyżki składek są przez ZUS rozdawane dużo szybciej, niż obniżki, ale taka już natura Zakładu Utylizacji Staruszków, że wiecznie im mało naszej kasy.

Niemniej pamiętaj, że powyższe informacje należy złożyć na druku ZUS IWA do 31 stycznia.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP

Na rynku możemy spotkać bardzo wiele firm, które oferują szkolenia BHP. Jest to temat na czasie, gdyż coraz częściej zwraca się uwagę na przepisy BHP. Ludzie są bardziej świadomi swoich praw oraz obowiązków pracodawcy.

Staramy się, więc zwracać uwagę na to, w jakich warunkach pracujemy, aby nie narażać własnego zdrowia i życia. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP warto zlecić firmie zewnętrznej lub też zatrudnić specjalistę w tej dziedzinie. Firmy, które posiadają uprawnienia wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić szkolenie i na jaki temat najbardziej uczulić pracowników, aby praca była wykonywana bezpiecznie.

Bezpieczeństwo w pracy jest konieczne, aby nie szkodzić swojemu zdrowiu. Obecnie szklenia BHP możemy przeprowadzać w firmach zewnętrznych. Nie trzeba koniecznie zatrudniać specjalisty w tej dziedzinie. Jednakże wiele firm decyduje się na zatrudnienie takiej osoby, gdyż będzie ona odpowiednio przygotowana do prowadzenia szkoleń w danej firmie. Praktykowane jest to w szczególności w firmach, w których zagrożenia są znacznie większe.