Wypadki przy pracy – przyczyny

Po wypadku przy pracy, lub jedynie po podejrzeniu, że zdarzenie może być wypadkiem przy pracy,pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Póki co nie będziemy się zajmować składem tego zespołu, a raczej tym, po co w ogóle przeprowadza się postępowanie powypadkowe.

Otóż celem postępowania powypadkowego, przeprowadzanego przez w/wym zespół jest ustalenie okoliczności i przede wszystkim przyczyn wypadku. Znając przyczyny wypadku, zespół wydaje polecenia powypadkowe, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wypadek wydarzy się z przyczyn trudnych, lub wręcz niemożliwych do przewidzenia. Wtedy jest to jedyna okazja, by podjąć działania zaradcze przeciwko wypadkom, mogącym wystąpić w podobnych okolicznościach w przyszłości.

Advertisements

Analiza stanu BHP

Z nowym rokiem zbliża się czas podsumowań i analiz. Jedną z takich analiz jest analiza stanu BHP. Jednorazowa akcja tego typu nic nie daje. Ale już na przestrzeni lat można zauważyć bardzo ciekawe tendencje odnośnie:

1. Szkoleń

  • Rotację pracowników
  • Koszty szkoleń
  • Częstotliwość szkoleń

2. Kosztów i działań profilaktycznych

  • Kosztów ewentualnych szczepień (idealnie, gdyby takie dane uzupełnione były o statystyki chorobowego)
  • Kosztów posiłków profilaktycznych
  • Kosztów dodatkowych szkoleń i innych działań na rzecz BHP

3. Wypadków

  • Tendencja częstotliwości i ciężkości wypadków – coś, czego nie widać na pojedynczej dokumentacji powypadkowej
  • J.w. w kontekście rotacji pracowników (ilość szkoleń wstępnych)
  • J.w. w kontekście dodatkowych działań profilaktycznych
  • J.w. w kontekście ilości, częstotliwości szkoleń, w kontekście ew. zmian programu szkoleń

A kiedy robi się analizę stanu BHP? Nie rzadziej niż raz na rok.