Prace ziemne w wykopie

Prace ziemne mogą być wykonywane na kilka sposobów. Na początek wyjaśnijmy sobie jednak to, co kryje się pod tym pojęciem. Co należy rozumieć przez prace ziemne? Są to każdego rodzaju prace, które odbywają się w gruncie. Usługi BHP Opole dzielą prace ziemne na dwa rodzaje – wykonywane ręcznie i przy użyciu ciężkiego sprzętu. W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wykonującym prace ziemne? Jest na to kilka sposobów.

55

Prace ziemne ręczne – w tym przypadku największym zagrożeniem jest obsunięcie się ścian wykopu, a tym samym zasypanie osób, które się w nim znajdują. Aby do tego nie doszło, należy bezwzględnie stosować stalowe ściany osłonowe wykopów, które umieszcza się w wykonanym otworze i przy pomocy specjalnego klucza, rozpiera ściany. Takie zabezpieczenia chronią ściany przed obsuwaniem, co jest szczególnie ważne w przypadku wykopów głębokich, zwłaszcza kiedy pada deszcz.

Prace ziemne mechaniczne – w tym przypadków doradztwo i usługi BHP Opole również mają kilka ważnych uwag. Jedna z nich dotyczy tego, aby wszystkie prace były wykonywane przy zachowaniu szczególnej ostrożności o możliwość uszkodzenia innych przewodów i instalacji, mogących znajdować się pod ziemią. Aby do tego nie doszło, zawsze należy uważnie studiować plany i mapy, na których winny być naniesione konkretne instalacje, przebiegające przez dany teren. Jeżeli wiemy, że w miejscu, w jakim wykonujemy roboty ziemne, prowadzone niegdyś były działania wojenne, należy ostrożnie kopać, licząc się z tym, że możemy natrafić na niewybuch. W przypadku kiedy dojdzie do takiej sytuacji, procedura postępowania jest następująca, doradzają szkolenia i usługi BHP Opole. Należy bezzwłocznie opuścić miejsce prac i powiadomić policję, która podejmie dalsze działania, prowadzące do zabezpieczenia terenu i eliminacji niewybuchu.

Advertisements

Instrukcje BHP

Chodząc po marketach przemysłowo – budowlanych, często spotykam ofertę tabliczek określanych jako “Instrukcje BHP”. Cóż, producent może swoje tablice nazwać jak chce, ale czy spełniają one wymogi prawne dla instrukcji BHP, to już zupełnie inna bajka i w tym wypadku wcale nie różowa.

Dodatkowe wprowadzenie: jako BHPowca, często klienci pytają mnie, dlaczego mają mi płacić 200 PLN za instrukcję BHP, skoro w castoramie, czy obi kupią taką samą za 10 PLN?

Więc odpowiadam wtedy, że tam kupią tablicę, która w nagłówku ma “instrukcja bhp…”, ale zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, ta tablica nie jest instrukcją BHP.

Prawdziwa instrukcja BHP powinna co najmniej zawierać:

  • Dokładne określenie, jakiego stanowiska dotyczy – dokładne nie znaczy, że “Instrukcja BHP przy komputerze” jest wystarczające, bo komputery są różne (np. kasy fiskalne dzisiaj to także bardzo często komputery), mogą być zlokalizowane w różnych miejscach – w biurze u księgowej (typowy komputer do sporządzania dokumentów), albo w hali produkcyjnej do sterowania pracą maszyny.
  • Czynności przed pracą
  • Czynności w trakcie pracy
  • Czynności po pracy
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Ważne jest, że wszystkie te podpunkty powinny odnosić się do konkretnego stanowiska pracy. A chyba nikt nie sądzi, że Castorama, czy Obi są w takich instrukcjach w stanie odnieść się dokładnie do tego, co jest w kilkuset tysiącach polskich firm?

Kursy z bezpiecznej pracy a niebezpieczeństwo

Właściwie każdy pracujący człowiek powinien mieć na uwadze, że wypadki się zdarzają. Niezależnie czy nasza profesja opiera się na pisaniu informacji w gazetach czy budowaniu dróg. Ryzyko sprawienia sobie urazu istnieje za każdym razem oraz częściej o tym prawidle nie pamiętamy. Całe mnóstwo korporacji zapomina, że szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy winny być organizowane co najmniej raz na kilka lat w takim celu, aby członkowie załogi umieli zidentyfikować ryzyko i umieli je oszacować.

Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko godzenie się na robotę w skomplikowanych okolicznościach, ale także świadomość ryzyka i w razie konieczności minimalizowanie go. Wypadki przy pracy zdarzają się w ogromnej liczbie przypadków i w praktyce codziennie możemy o tym poczytać w sieci czy oglądnąć w telewizji. Na nieszczęście, spora większość takich wypadków nie miałaby miejsca, jeśli osoby mające w nich udział umiały zasady Bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zdecydowanej większości przypadków tyczy to ludzi pracujących w ogromnych maszynach budowlanych oraz dodatkowo na słupach średniego i niskiego napięcia. Szkolenia na ogół nie zajmują dużo czasu i za ich sprawą zagrożenie zrobienia sobie szkody zasadniczo zmniejsza się, a wszakże o to chodzi by być bezpiecznym.

Monotonia na stanowisku pracy i wypadki w pracy

Znużenie wynikające z pracy wiąże się z wypadkami. Ciągnąca się zmiana, w kółko te same zadania, przemęczenie, napięcie, tworzą korzystne warunki do pojawienia się wypadków w pracy. Przez to jest niezmiernie ważne, aby nasza praca była urozmaicana, nie wolno nam realizować zadanych czynności bez przerw, ciurkiem, dobrze jest urozmaicać wykonywanie zadań w pracy.Odpoczynek podczas dniówki, przynosi chwilę relaksu od zwykłych czynności, co zmniejsza zmęczenie i znużenie , pomniejsza uciążliwość pracy.Pracownik wypoczęty, z pozytywnym podejściem do wykonywania swoich obowiązków zmniejsza szanse powstawania wypadków. BHP podpowiada jakim sposobem dbać o zdrowie i życie poprzez stosowanie się do przepisów.Prawidłowo zregenerowany i zdyscyplinowany pracownik ma większą wydajność, niż podobny pracownik, który czuje duże zmęczenie, z tego powodu też urozmaicanie pracy przynosi korzyść dla wszystkich – pracodawcy i pracownika.Nieraz jednak omawiana monotonność pracy ma swoje źródło w pracy w nadgodzinach, czego dobrze jest unikać.

Sprawozdawczość

Każdy przedsiębiorca co roku ma obowiązek wysyłać do Urzędu Statystycznego przeróżne wypełnione danymi badawczymi druki. Dla przykładu są to sprawozdania PL1, sprawozdanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różne inne, na przykład związane z kilkoma obszarami:

Jakością zatrudnienia, Trendami bieżącymi na rynku pracy, Tendencjami w przemyśle, Trendami inwestycyjnymi.

Główny urząd statystyczny sprawdza również tematy związane z BHP, sprawy związane z wypłatami i ogólnie wszystkim, co występuje na odcinku pracodawca – pracownik.

Opole w czołówce

Szczególną pozycję w sprawdzaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, ewentualnie określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole pod tym względem wiedzie prym – wg danych statystycznych jest tu najmniej wypadków w zakładach pracy. W zasadzie nic niezwykłego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, ponadto nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. To w zasadzie racja, jednak nie w odniesieniu do danych Gusu, gdyż te wyliczono w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w opolskiem – za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:

  • Programy zapobiegawcze
  • Szkolenia dla przedsiębiorców
  • Surowe działania kontrolne kończące się wystąpieniami i mandatami

Ten ostatni podpunkt na poprzedniej liście to nic miłego, lecz zarazem można zauważyć, że każda kontrola z PIP Opole daje w jakiś tam nie bezpośredni sposób skutek – bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.

Druga przyczyna, to większa świadomość samych firm – dzięki dostępowi do sieci sprawdzają, jakie mają powinności w zakresie BHP, dzięki zaawansowanym i nierzadko darmowym sieciowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc nie potrzeba już tak dużo wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o BHP i Prawa Pracy.

Ostatnia przyczyna niskiej wypadkowości, to sami pracownicy. Na terenie województwa opolskiego jest bardzo duża migracja do innych krajów – za chlebem.Zarazem ludzie po powrocie do kraju sami nie chcą już wykonywać pracy w firmach nie spełniających norm bezpieczeństwa i higieny pracy i niechętnie godzą się na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.

Zdarzenia w pracy – zobowiązania pracodawcy.

Właściciel zakładu ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kierownik zapewniając pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej, dba o zdrowie i życie swoich pracowników, tym sposobem minimalizuje zagrożenia występujące podczas pracy.W przypadku gdy w miejscu pracy zdarzył się wypadek kierownik ma za zadanie zapewnić pomoc poszkodowanej osobie.Kiedy zdarzył się wypadek śmiertelny, należy poinformować komisję powypadkową, zwołać Inspektora Państwowej Inspekcji pracy, służbę bhp, bądź wykonującego zadania bhp, przełożonego.Pracodawca, jego zadaniem jest uzbierać całą dokumentację powypadkową i przechowywać ja przez 10 lat.Zanim zatrudniony przystąpi do swoich obowiązków, zatrudniający ma obowiązek udzielić pracownikowi informacji na temat zagrożeń będącym w zakładzie pracy.Niekiedy niedobre zorganizowanie obowiązków, nie stosowanie się do przepisów może przyczynić się do następstwa zdarzenia podczas wykonywania zadań w zakładzie pracy.