Prace ziemne w wykopie

Prace ziemne mogą być wykonywane na kilka sposobów. Na początek wyjaśnijmy sobie jednak to, co kryje się pod tym pojęciem. Co należy rozumieć przez prace ziemne? Są to każdego rodzaju prace, które odbywają się w gruncie. Usługi BHP Opole dzielą prace ziemne na dwa rodzaje – wykonywane ręcznie i przy użyciu ciężkiego sprzętu. W jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wykonującym prace ziemne? Jest na to kilka sposobów.

55

Prace ziemne ręczne – w tym przypadku największym zagrożeniem jest obsunięcie się ścian wykopu, a tym samym zasypanie osób, które się w nim znajdują. Aby do tego nie doszło, należy bezwzględnie stosować stalowe ściany osłonowe wykopów, które umieszcza się w wykonanym otworze i przy pomocy specjalnego klucza, rozpiera ściany. Takie zabezpieczenia chronią ściany przed obsuwaniem, co jest szczególnie ważne w przypadku wykopów głębokich, zwłaszcza kiedy pada deszcz.

Prace ziemne mechaniczne – w tym przypadków doradztwo i usługi BHP Opole również mają kilka ważnych uwag. Jedna z nich dotyczy tego, aby wszystkie prace były wykonywane przy zachowaniu szczególnej ostrożności o możliwość uszkodzenia innych przewodów i instalacji, mogących znajdować się pod ziemią. Aby do tego nie doszło, zawsze należy uważnie studiować plany i mapy, na których winny być naniesione konkretne instalacje, przebiegające przez dany teren. Jeżeli wiemy, że w miejscu, w jakim wykonujemy roboty ziemne, prowadzone niegdyś były działania wojenne, należy ostrożnie kopać, licząc się z tym, że możemy natrafić na niewybuch. W przypadku kiedy dojdzie do takiej sytuacji, procedura postępowania jest następująca, doradzają szkolenia i usługi BHP Opole. Należy bezzwłocznie opuścić miejsce prac i powiadomić policję, która podejmie dalsze działania, prowadzące do zabezpieczenia terenu i eliminacji niewybuchu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s